Menu
Your Cart

Privātuma politika

  1. SIA Brico Latvia, reģ. 40103613441, PVN Nr. LV40103613441, Juridiskā adrese: st. Tirzas 3 k-6-222, LV-1024, atbilst ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai Nr. Prasības 2016/679 Latvijā. Šī privātuma politika izskaidro, kā SIA "Brico Latvia" apstrādā personas datus un aizsargā jūsu rīcībā esošos personas datus.
  2. SIA "Brico Latvia" veic tikai jūsu personas datu apstrādi, kurai jūs brīvprātīgi piekritāt, vai kas tiek veikta, pamatojoties uz līgumattiecībām, spēkā esošajiem un saistošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī lai aizsargātu SIA "Brico Latvia" likumīgās intereses.
  3. Šī privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus jūs sniedzat SIA "Brico Latvia" vietnē www.brico.lv vai kurus SIA "Brico Latvia" saņem saistībā ar jums. Šīs konfidencialitātes politikas izpratnē "personas dati" ir jebkura ar jums saistīta informācija, kas ļauj tieši vai netieši identificēt jūs (vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese utt.). Iesniedzot savus personas datus SIA "Brico Latvia", jūs atzīstat un pilnībā piekrītat, ka SIA "Brico Latvia" apstrādā jūsu personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku un spēkā esošajiem un saistošajiem Latvijas Republikas likumiem un noteikumiem.


Personas datu glabāšana:

Personas datu elektronisku glabāšanu uzņēmuma serveros nodrošina daudzlīmeņu drošība, tostarp:

 aizsardzība pret ārēju ielaušanos, novēršot potenciāla uzbrucēja neatļautu piekļuvi datiem.

 aizsardzība pret datorvīrusiem un ļaunprātīgu programmatūru, nodrošinot kontroli un aizsardzību pret datorvīrusiem un ļaunprātīgu programmatūru.

Piekļuves kontrole, IT sistēmas ir aizsargātas ar pieteikuminformācijām un parolēm, kur piekļuve tiek nodrošināta tikai autorizētiem lietotājiem. Katram lietotājam ir savs lietotājvārds un parole, un ir noteiktas lomas un piekļuves tiesības.


Personas datu izmantošana:

Mēs apkopojam informāciju, lai izprastu jūsu vajadzības un sniegtu jums labākus pakalpojumus, tostarp: mēs uzturam iekšējo uzskaiti un kontroli un nosūtām reklāmas e-pastus par jauniem produktiem, īpašiem piedāvājumiem vai citu informāciju, kuru mēs uzskatām par interesantu uz jūsu norādīto e-pasta adresi.


Sīkdatņu izmantošana:

Sīkdatne ir mazs fails, ko tīmekļa serveris nosūta klientam un tiek glabāts lietotāja datorā kā parasts fails. Tas ļauj serverim identificēt lietotāju, apstiprinot klienta nosūtīto sīkfailu. Kad esat piekritis, fails tiek pievienots, un sīkfails palīdz analizēt interneta trafiku vai paziņo, kad apmeklējat noteiktu vietni.


Mēs izmantojam trafika žurnāla sīkfailus, lai noteiktu, kuras lapas tiek izmantotas, un lai analizētu tīmekļa lapu trafiku. Tas mums palīdz uzlabot mūsu vietni, pielāgojot to mūsu klientu vajadzībām. Mēs izmantojam šo informāciju tikai datu analīzei. Sīkdatne nedod mums piekļuvi jūsu datoram vai jebkurai citai informācijai par jums, izņemot tos datus, kurus izvēlaties mums sniegt. Jūs varat izvēlēties pieņemt vai noraidīt sīkfailus.


Datu drošība:

Lai izpildītu savas saistības pret jums, SIA "Brico Latvia" nenodod informāciju par jums trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams SIA "Brico Latvia" juridisko, līgumisko vai biznesa mērķu sasniegšanai. Kurš rīkojas saskaņā ar Pārdevēja noslēgto līgumu, lai izpildītu saistības, kas uzņēmušās pret Klientu.


SIA "Brico Latvia" ievēro un piemēro atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību no neatļautas izpaušanas vai piekļuves, nejaušas vai nelikumīgas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai labošanas, kā arī no jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.


SIA "Brico Latvia" pieliek visas pūles, lai aizsargātu tās rīcībā esošos personas datus. Tomēr, ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, lūdzu, sazinieties ar mums. Pieprasījumu par savu tiesību izmantošanu varat iesniegt rakstveidā, nosūtot to pa pastu uz adresi: SIA “Brico Latvia, Tirzas ila 3 k-6-222, LV-1034, vai pa e-pastu, parakstot atbilstošo pieprasījumu. ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi: info @ brico .lv, lai neskaidrības varētu atrisināt pēc iespējas ātrāk. SIA "Brico Latvia" kā personas datu pārzinis jūs informē, ka jums ir tiesības saņemt informāciju par savāktajiem datiem, pieprasīt informācijas labošanu / dzēšanu.


SIA "Brico Latvia" ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas, kas tiek publicētas vietnē www.brico.lv